2014. július 11., péntek

Mit tehet a homeopata orvos a daganatos betegekért?A homeopátia holisztikus gyógymód, mely a gyógyszer kiválasztásakor az egész em­bert testi-lelki egységként veszi figyelembe. Miért fontos ez? Mindannyian tudjuk, hogy egy betegség kialakulásához nem elég a fertőző anyag je­lenléte, egy fogékony szerve­zetre is szükség van. Mitől vá­lik fogékonnyá szervezetünk a betegségre? Attól, hogy vala­mi a testi-lelki egyensúlyából kibillenti. Ezt az állapotot csak akkor tudjuk megszüntetni, ha segítünk abban, hogy a páciens visszanyerje ezt az egyensúlyt. Ha ez nem történik meg, akkor hiába kezeljük egye­sével az éppen előtérben lévő betegséget, mindig megjelenik majd a következő. A klasszikus homeo­pátia célja ennek az egyensúlynak a visszaállítása.
Dr. Selye János, a stressz-elmélet kidolgozója volt az első tudós, aki vizsgálni kezdte az érzelmek ha­tását a vegetatív idegrendszeren keresztül az egész szervezetre. Az ő elmélete szerint a betegség tünete valójában vészreakció az egyensúlyi állapot vissza­állítására.A homeopátia kidolgozója Samuel Hahnemann (1755 Meissen–1843 Párizs) német orvos, gyógysze­rész. A homeopátia az egész világon ismert, és egyre többek által használt gyógymód. Alkalmazzák szin­te egész Európában, valamint az amerikai földrész, Dél- és Délkelet-Ázsia, Afrika számos országában.
Az 1997-es, a természetgyógyászatról szóló népjó­léti miniszteri rendelet alapján, Magyarországon a homeopátia csak orvosok által gyakorolható gyógy­mód. Azok az orvosok gyógyít­hatnak homeopátiával, akik egyetemi homeopátiás licence-vizsgát tesznek.

A szakma szabályainak betar­tása mellett a homeopátiának nincsenek mellékhatásai. Így biztonsággal adható, olyan helyzetekben is, amikor kü­lönösen tartunk a szintetikus gyógyszerek nemkívánatos mellékhatásaitól, pl. váran­dósság és szoptatás idején, új­szülöttek, gyermekek és idős, legyengült páciensek kezelé­sénél.
 
A homeopátiának három alapelve van. Az első a ha­sonlósági szabály, mely kimondja, hogy a betegség olyan gyógyszerrel gyógyítható, amely egészséges embernek adva, betegünk tüneteihez hasonlót fog kiváltani. A második a gyógyszervizsgálat, mely so­rán egészséges embereknek nagy adagban, többször ismételve adjuk a homeopátiás szereket, és figyel­jük, hogy milyen tüneteket tapasztalnak. A harmadik alaptörvény a potenciálás, a homeopátiás gyógy­szerek speciális előállítási módja. Ez két lépésből, szakaszos hígításból és ütve rázásból vagy eldörzsö­lésből áll. A homeopátiás gyógyszerek ma az Euró­pai Homeopátiás Gyógyszerkönyv előírásai alapján készülnek. Így mind a kiindulási- és vivőanyagok, mind az előállítás módja szigorúan szabályozott. 


Mit várhatunk a homeopátiától?

A daganatos betegség kialakulásának megelőzé­sét, illetve a betegség megjelenésének kitolódását.

Mikor érdemes megelőzésre homeopátiás kezelést alkalmazni?

• a családban daganatos betegség halmozódása ese­tén
• daganatos betegség kialakulását elősegítő környe­zeti tényezők fennállásakor
• daganatos betegségre hajlamosító személyiségje­gyek és genetikai terheltség együttes előfordulása­kor

Segíti a diagnózis-sokk okozta pszichés teher fel­dolgozását

A beteg pszichés állapotában bekövetkező változá­sok alapján választunk gyógyszert számára.

Hogyan élte meg a diagnózist?

• kutat, a betegségéről mindent tudni akar
• megretten az esetleges fájdalmaktól
• zokog, vigasztalást vár
• megijed a haláltól
• mentális, fizikai energiáját elveszíti
• szomorú lesz, semmi nem érdekli
• miért pont én? - kérdezi

Ha ezt az állapotot nem kezeljük, csökken a beteg gyógyulási esélye.

A hozzátartozók kezelése is nagyon fontos, bennük is különféle érzések fogalmazódnak meg:

• félelem a daganatos megbetegedéstől
• virrasztás és aggódás a betegért
• depresszió
• veszteség vagy annak lehetősége miatti bánat.

Műtét esetén…
A daganateltávolító műtét során csökkenthetjük a daganatos sejtek szóródási esélyét.

A kemo- és sugárterápia alatt csökkenti a kezelé­sek mellékhatásait

A homeopátia képes csökkenteni a kemoterápia mér­gező hatását, ezzel elviselhetőbbé tenni a kemoterá­piát. Hogyan teszi ezt? A kemoterápiás kezelés előtt közvetlenül és utána olyan homeopátiás szereket adunk a betegnek, amelyek a szervezet méregtelení­tési folyamatait felgyorsítják. Ezért a méreganyagok­tól rövidebb idő alatt szabadul meg a szervezet, így a kezelések kevésbé terhelik meg a pácienst.Melyek azok a kemoterápia okozta mellékhatások, melyek kezelésében jól alkalmazhatóak a homeopá­tiás szerek?

• hányinger, hányás
• szájnyálkahártya gyulladás
• hasmenés
• székrekedés
• álmatlanság, szorongás
• étvágytalanság
• anémia
• neutro-, trombocitopénia
• hőhullámok
• neuropátia
• vese- és húgyutak károsodása
• bőrreakciók
• szívkárosodás
• a legyengített immunrendszer miatti akut betegsé­gekre való fogékonyságot csökkenti

E mellékhatások kezeléséhez a beteg tüneteinek pon­tos ismeretében választunk gyógyszert.

Sugárterápia mellékhatásait csökkenti

A sugárterápia során is fellépnek nemkívánatos tü­netek, ezek megjelenését gátolja, illetve ha már ki­alakult, akkor megfelelően kiválasztott homeopátiás gyógyszerrel kezelhetjük.

A kezelések szünetében és befejeztével is segíti a szervezetet a méregtelenítésben

Hosszú távon is adhatunk olyan homeopátiás szert a betegnek, mely felgyorsítja a méreganyagok távozá­sát a szervezetből.
Kemoterápiás kezelés után a homeopátiás méregte­lenítéssel egy időben a táplálkozással is segíteni kell ezt a folyamatot. Nagyon fontos, hogy ebben az időszakban olyan élelmiszert fogyasszon a beteg, mely nem juttat a szervezetébe újabb méreg­anyagokat, mint például a tartósítószerek.
Nem homeopátia, de rendkívül fontos az immun­rendszer megerősödéséhez a bélflóra helyreállítása. A radio- és a kemoterápia tönkreteszi az egészséges bélflórát, így a bélben
káros baktériumok szaporodnak el. Romlik a felszí­vódás, mérgező hatású bomlástermékek keletkeznek és gombák szaporodhatnak el, melyek nem csak az immunrendszert gyengítik, hanem az emésztést is felborítják, így a beteg közérzete is je­lentősen romlik.

Ha egyénileg választunk a beteg számára homeopá­tiás szert azaz úgynevezett alkati kezelést alkalma­zunk, az specifikusan őt hozza egyensúlyba, ezzel növeljük az esélyt a betegség leküzdésére. Mindez pszichésen is támogatja a beteget a gyógyulásban.

Mit érez ilyenkor a betegünk?

• több energiája lesz
• jobban alszik
• lelkileg kiegyensúlyozottabbnak érzi magát
Mit érhetünk el?
• lelassul vagy megáll a daganatos betegség előre­haladása
• meggyógyul a daganatmegelőző állapot


Előrehaladott betegség esetén, ha már mást nem tehetünk, akkor

• csökkenthetjük a beteg fájdalmait
• elviselhetőbbé tehetjük számára a halálhoz vezető utat
A fájdalom csökkentésére mindig egyénileg a beteg tünetei alapján választunk homeopátiás szert.
Megkérdezzük a betegtől, hogy
• milyen a fájdalom jellege?
• hol fáj?
• milyen a fájdalom napszaki ingadozása?
• mi fokozza a fájdalmat, mi enyhíti? stb.

A hozzám forduló daganatos betegeknek soha nem szoktam a homeopátiás kezeléstől önmagában gyó­gyulást ígérni. A daganatos betegek kezelése több szakma összefogását igényli, és az a fontos, hogy a betegünk legyen ennek a nyertese.

Dr. Jónás Eszter homeopata orvos
a Magyar Homeopata Orvosi Egyesület alelnöke, a Hajlabor - hajszövet analízis orvos-szakértője

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése